G2Call+ Voorwaarden

1. Algemeen

 

G2Call+ is een doorschakel-App voor het G2+-systeem van Golmar Sistemas de Comunicación, S.A. (hierna 'Golmar' genoemd). www.golmar.es.

 

U dient onderstaande Algemene Voorwaarden te accepteren voordat u de G2Call+ App installeert en gebruikt.

 

2. Beschrijving van de G2Call+-app

 

Met de App kunt u als gebruiker op afstand contact maken met het deurvideo toegangs-systeem bij u thuis.

 

Daarvoor moet er thuis of in het gebouw een Golmar systeem met G2+-technologie zijn geïnstalleerd.

 

De App biedt de volgende functies:

  • Ontvangst van oproepen die worden gedaan vanaf het deurvideo toegangs-paneel;
  • Mogelijkheid om audio- en videocommunicatie tot stand te brengen en om het elektrische slot van de (hoofd)entree te activeren;
  • Weergave van de CCTV-camera's die met het deurvideo toegangssysteem zijn verbonden;
  • Beelden opslaan volgens de wens van gebruiker.

 

3. Voorwaarden voor gebruik

 

De App is gratis, voor particulier gebruik en mag alleen voor dit doel worden gebruikt.

 

Golmar behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, de functies van de App te wijzigen, de dienstverlening ervan in rekening te brengen of om de App uit gebruik te nemen.

 

De gebruiker bevestigt op de hoogte te zijn van de kosten die gebruik van de App-gegevens via de mobiele telefoonverbinding met zich brengt. Dat is afhankelijk van het contract met de provider van de mobiele telefoon.

 

De App mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet- en regelgeving in het land van de gebruiker, de van toepassing zijnde Europese regelgeving en de bepalingen van dit document.

 

4. Systeemvereisten

 

Voor de dienstverlening van de App zijn een router met WiFi-verbinding en internettoegang nodig en deze moeten zijn verbonden met het G2+-apparaat bij u thuis. Deze app is compatibel met telefoons met besturingssysteem Android versie 4.0 of hoger of iOS versie 8.0 of hoger.

 

De gelegde verbinding en de kwaliteit van de dienstverlening kunnen worden beïnvloed door soort en kwaliteit van het signaal dat de verbinding maakt en van de voorwaarden in het contract dat is afgesloten met uw telefoon- en internetprovider.

 

Gebruik van de App kan worden beïnvloed door het gebruik van firewalls in het netwerk.

 

5. Levering en opschorting van diensten

 

Golmar geeft geen garanties voor de kwaliteit van de dienstverlening, die is afhankelijk van de landen van waaruit verbinding wordt gemaakt.

 

Golmar behoudt zich het recht voor de diensten die door deze App worden geleverd en de beschikbaarheid van de App tijdelijk of permanent en zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en wijst alle aansprakelijkheid tegenover gebruikers of derden af.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

 

Golmar is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen, van welke aard dan ook, die installatie of gebruik van deze App zou kunnen veroorzaken.

 

7. Voorwaarden wijzigen

 

De Algemene Voorwaarden van dit contract vormen de volledige overeenkomst tussen Golmar en de gebruiker. Golmar behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen in eventuele volgende updates van de app.

 

8. Geen verklaring van afstand

 

Indien Golmar verzuimt een recht of bepaling in de Algemene Voorwaarden van dit contract niet na te komen of af te dwingen, vormt dat geen verklaring van afstand voor het betreffende recht of de betreffende bepaling, tenzij dat uitdrukkelijk wordt erkend en schriftelijk is bevestigd door Golmar.

 

9. Rechtsgebied en van toepassing zijnde wetgeving

 

Op dit contract is het Spaanse recht van toepassing en bij een geschil als gevolg van de interpretatie, uitvoering of schending van een van de bepalingen van het contract door een van de partijen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Barcelona.

 

10. Privacybeleid

 

Deze App slaat geen gegevens of gebruikersinformatie op. De enige gegevens die worden vastgelegd, zijn de openbare IP-adressen van het apparaat waarop de App wordt uitgevoerd en van de router die is verbonden met het G2+-apparaat waarmee de App is gekoppeld. Deze gegevens zijn nodig voor identificatie en voor het uitvoeren van de dienstverlening. De persoonlijke gegevens die u Golmar verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid (www.golmar.es/about-golmar/legal-warning) en worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de diensten die u van ons afneemt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, vormen geen deel van internationale uitwisselingen en worden bewaard tot de wettelijk vastgelegde deadlines. U hebt recht van toegang, het recht de gegevens te corrigeren, verwijderen of er bezwaar tegen te maken en om de behandeling en overdraagbaarheid te beperken, per e-mail naar degene die verantwoordelijk is voor beveiliging (rsgolmar@golmar.es) of per post (Pol. Ind. Famadas, Calle del Silici, 13, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, Spanje) met als bijlage een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardig document.

Preferencias de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y de análisis para blindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Encontrarás más información en nuestra Política de Cookies
Valoramos su privacidad

Puede ajustar sus preferencias de navegación, aceptando o rechazando las diferentes cookies que detallamos a continuación.

Cookies técnicas necesarias

Estas cookies siempre activadas le permiten navegar a través de nuestra web y utilizar las diferentes opciones o servicios que existen en ella.

Siempre activas
Cookies de preferencias

Estas cookies nos permiten personalizar su experiencia de navegación (ej.idioma).

Cookies de estadísticas

Estas cookies nos permiten analizar el uso del sitio web de manera que podamos medir y mejorar su funcionamiento.

Cookies de marketing

Estas cookies nos permiten personalizar contenido en base a su comportamiento.